VEGENERGY  aminokiseline BILJNOG PODRIJETLA  (biostimulator)

EU certifikat za upotrebu u ekološkoj proizvodnji.

Osnovna karakteristika je izrazito visoka količina slobodnih amino-kiselina (23%) i ukupnih aminokiselina (26%), te je stoga jedno od najučinkovitijih biostimulatora biljnog podrijetla na tržištu.

Uspiješno se koristi za veliki broj poljoprivrednih kultura. Može se primjenjivati folijarno te kroz sustave fertirigacije. Kompatibilan je sa većinom zaštitnih sredstava za zaštitu poljoprivrednih kultura.

Primjenuje se kroz cijeli ciklus uzgoja kulture, a posebno se preporuča za preventivno i kurativno djelovanje pri različitim stresnim uvjetima (mraz, niska temperatura, tuča, bolesti i sl.).

Prednosti:

 • Prirodni biostimulator za normalne i stresne uvijete u razvojnom ciklusu biljke
 • Trenutno dostupna lako asimilirajuća energija za biljku
 • Maksimalna količina slobodnih aminokiselina 23% – biljnog podrijetla
 • Idealan za najosjetljivije faze razvoja biljke (sadnja, cvatnja i zrioba)
 • Brzo dijelovanje u stresnim uvjetima – mraz, niske temperature, suša, tuča, bolesti
 • Izbalansirani odnosi aminokiselina – cijeloviti aminogram (povoljan odnos svih aminokiselina u proizvodu)
 • Višestruke mogućnosti primjene – folijarno i putem tla (fertirigacija)
 • Gnojivo je u tekućem obliku

DOZA PRIMJENE KOD FOLIJARNE PRIMJENE:

 • Drvenaste kulture (vinova loza, voćke, maslina)……. 1-1.5 lit./ha
 • Povrće (lisnato; salata, endivija i sl.)……………………. 2-3 lit./ha
 • Povrće (plodovito; paprika, rajčica i dr.)……………… 1-2 lit./ha
 • Industrijske kulture (repa, žitarice i dr.)………………. 3-4 lit./ha
 • Jagoda…………………………………………………………… 1-2 lit./ha
 • Ostale poljoprivredne kulture …………………………… 1-2 lit./ha

DOZA PRIMJENE PUTEM SUSTAVA FERTIRIGACIJE:

 • Povrće, jagode ……… 5-10 lit./ha (u intervalima od 14 dana)

SASTAV GNOJIVA:

 • 23% slobodnih aminokiseline
 • 26% ukupnih aminokiselina
 • 4,6% organski dušik (N)
 • 12% organski ugljik
 • 100% selekcionirana iz sirovina bljnog podrijetla
 • 1,12 gustoća
 • pH 4,6