Kompletna hrana za fermentaciju bijelih i rose vina.
Kompenzira nedostatak dušika i mikroelemenata.
Sadrži dušik u organskom i anorganskom obliku,
vitamine, minerale i sterole.
Doza: 20-40 g/100 L