Baner
   
Trenutno aktivnih Gostiju: 67 i Članova: 1 

Tražilica artikala

Katalog proizvoda

Omogućavamo obročno plaćanje do 12 rata korisnicima kartica Maestro, MasterCard i Visa ZAGREBAČKE BANKE i jednokratno plaćanje karticama American Express na našim prodajnim mjestima

kartice visa master maestro

logo amex

logo zaba

Plaćanje karticama putem interneta za sada nije moguće.

Za narudžbe putem internet trgovine preporučamo plaćanje putem internet bankarstva ili pouzećem.


Chromosul 80, 1 kgCijev produžna 140 cm dvodjelna SANI

Cidokor PLUS, 1 L (NOVO!!!)

Formulacija: SL (Topivi koncentrat) Količina djelatne tvari: 360 g/l glifosat Proizvodi: Monsanto

( Cedar agro )
Nazovite radi cijene

Ask a question about this product

Formulacija: SL (Topivi koncentrat - koncentrat za otopinu)

Količina djelatne tvari u %: 36,00 glifosat

Proizvodi: Monsanto
 

Doziranje za Cidokor Plus - kg, l / ha:

  • neselektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u ratarstvu, u voćnjacima i vinogradima starijim od 3 godine, na strništima i nepoljoprivrednim površinama.

Glifosat

Glifosat je ne selektivni izrazito sistemični – translokacijski pripravak za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova te višegodišnjih korova s dubokim korijenom, rizomima i gomoljima. Najčešće se rabi u formi izopropilamino soli. Primjenjuje se na listove korova. Snažno se veže na koloide tla u tolikoj mjeri da više nije pristupačan biljkama. U tlu se razgradnja najvećim dijelom odvija uz pomoć mikroorganizama, a manjim, kemijskim putem hidrolizom, oksidacijom i fotodegradacijom. Potrebno je šest sati iza primjene glifosata da bude suho jer u protivnom djelotvornost može biti smanjena. LD50 4320. Karenca: OVP; 14 dana za desikaciju uljane repice i predžetvenu primjenu u žitaricama. Za pripravak Roundup Bioactive Karenca: 0 dana u povrtnicama i 35 dana u vinovoj lozi i nasadima voća. S.O. = III. Neznatno toksičan za sisavce.

Primjena uz utrošak vode na bazi 200 - 400 l/ha

Na strništima za suzbijanje: Agropyron repens, Sorghum halepense, Cynodon dactylon,Cyperus rotundus i sličnih u dozi 8-10 l/ha kada ovi korovi razviju lisnu masu i dostignu visinu 15 - 40 cm. pred cvatnju i u cvatnji kada je silazno kolanje asimilata najintenzivnije. Površine na kojima je primijenjeno sredstvo ne smiju se obrađivati najmanje 7 dana a kod suzbijanja otpornih višegodišnjih korova 2 - 3 tjedna.

U vinogradima i voćnjacima (jabuka, kruška, marelica, šljiva, višnja, maslina ) u količini:

a) 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova,
b) 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova,
c) 8-12 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova s osobito dubokim korijenom ili rizomima u punoj vegetaciji.

U vinovoj lozi se primjenjuje do završetka cvatnje a u voćnjacima najkasnije u roku od 90 dana od početka cvatnje kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu tj. kod visine korova 15 - 40 cm. Smije se koristiti samo u nasadima starijim od 2 godine odnosno ne smije se koristiti u voćnjacima i vinogradima dok je kora još zelena.

Za pred žetveno suzbijanje korova u žitaricama i za desikaciju uljane repice, tretiranjem najkasnije 14 dana prije žetve u dozi 2 - 4 l/ha Slama s tretiranih površina ne smije se koristiti za kompost u proizvodnji povrća, gljiva i silažu.

Za obnovu livada i pašnjaka, tretiranjem u vrijeme intenzivnog rasta korova i livadnih trava u dozi 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova i 4 - 10 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova.

U suhim kanalima (III i IV reda) ili u povremeno plavljenim kanalima i močvarama koje se nakon odvodnje privode kulturi u dozi 4 - 8 l/ha uz napomenu da djelovanje pripravka traje od 14 - 21 dan te se u tom periodu ne smiju kositi ili obrađivati. Voda se smije puštati u kanale najranije 7 dana nakon primjene.

Na neobrađenim površinama primjenom u vrijeme pune vegetacije u dozi 4 - 12 l/ha.

Na željezničkim prugama za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova u dozi 8 - 12 l/ha.

U šumskim nasadima iz zrakoplova radi suzbijanja drvenastih korova : divljeg kestena, lijeske, gloga, topole, johe, bagrema, divlje ruže, kupine, borovnice, bazge, vrijesa, bukve, hrasta, graba, breze, vrbe i sl. u količini :
- 5-6 l/ha u nasadima bijelog i crnog bora uz utrošak vode od 75 -100 l/ha.
- 6-7 l/ha u nasadima smreke uz utrošak vode od 75 l/ha.
- 7-8 l/ha kod pripreme površina za pošumljavanje uz utrošak vode od 75 l/ha.

U šumskim rasadnicima tretiranjem između redova u vegetaciji uz obavezno korištenje štitnika u dozi 4,5 l/ha. Za primjenu koristiti uređaje niskog pritiska.

U sadnicama smreke i bora u dozi 6 l/ha tretiranjem po cijeloj površini u vrijeme potpunog mirovanja četinjača, a rasta korova.

U mladim nasadima četinjača za suzbijanje drvenastih korova:
- tretiranjem drvenastih korova tijekom vegetacije uz uporabu štitnika u koncentraciji od 2 %.
- tretiranjem po cijeloj površini početkom jeseni kada su sadnice u fazi završnog rasta u koncentraciji 1 %.

Za suzbijanje izdanaka i izbojaka tretiranjem panjeva odmah nakon sječe stabala (svibanj – prosinac) 15 % otopinom.

Poslije čiste sječe šume u pripremi površina za sadnju :
a) tretiranjem izdanaka i izbojaka u punoj vegetaciji u periodu intenzivnog rasta 1 % koncentraciji.
b) tretiranjem svježe posječenih panjeva u periodu kolovoz–rujan u 2 % koncentraciji.


Količina pripravka ovisi o stupnju zakorovljenosti i vrsti korova. Za najvažnije vrste iznosi :
- 4 l/ha za Agropyron repens,
- 4-5 l/ha za Sorghum halepense, Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius, Artemisia vulgaris, Taraxacum officinale, Aegopodium podagraria,
- 6-8 l/ha za Rubus spp., Cyperus rotundus,
- 8-10 l/ha za Cynodon dactylon
Primjenjuju se pred cvatnju i u doba cvatnje korova kada je silazno kolanje asimilata najintenzivnije.

Primjena uz utrošak vode na bazi 100 - 200 l/ha


Prije pripreme za sjetvu kukuruza, suncokreta, krumpira i šećerne repe za suzbijanje:
- jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova kada su 5 - 10 cm. visoki u dozi 1,5 - 2 l/ha.
- pirike – kada je visine 10 - 25 cm. u dozi 2 - 3 l/ha.
- Cirsium arvense u stadiju razvoja pune rozete ( 15 - 25 cm. visine) u dozi 3 - 4 l/ha.
Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene. Nije dozvoljena uporaba glifo sata prije sjetve šećerne repe na laganim pjeskovitim tlima.

Nakon žetve / berbe kultura ( strništa, površine iza povrtnih kultura…)
- pirike – kada je visine 10 - 25 cm. u dozi 2 - 3 l/ha.
- Cirsium arvense u stadiju razvoja pune rozete ( 15 - 25 cm. visine) u dozi 3 - 5 l/ha.
- Divljeg sirka kada je visine 15 - 30 cm. i poljskog slaka (Convolvulus arvensis) kada je visok 20 - 40 cm. u dozi 5 - 6 l/ha.


Vinogradima, voćnjacima ( visokih uzgojnih oblika) : jabuke, kruške, marelice, masline.

Za suzbijanje:
- jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova kada su 5 - 10 cm. visoki u dozi 1,5 - 2 l/ha.
- pirike – kada je visine 10 - 25 cm. u dozi 2 - 3 l/ha.
- Cirsium arvense u stadiju razvoja pune rozete ( 15 - 25 cm. visine) u dozi 3 - 4 l/ha.
- Divljeg sirka kada je visine 15 - 30 cm. i poljskog slaka ( Convolvulus arvensis ) kada je visok 20 - 40 cm. u dozi 5 - 6 l/ha.
- Troskota (Cynodon dactylon) kada je visine 10 - 25 cm. razdvojenom ( split ) primjenom 2 x 2,5 l/ha.

Ne smije se koristiti u mladom voćnjaku i vinogradu ( do 2 godine) dok je kora zelena odnosno sve dok još nije formirana prava kora voćaka i vinove loze. Primjenom pripravaka na bazi glifosata s smanjenim količinama vode može se uštedjeti, a za to je potrebna ispravna prskalica, sapnice kojima se može precizno primijeniti 100 - 200 l vode po hektaru, podešen radni tlak i prilagođena brzina traktora.


Za tretiranje manjih površina (okućnice, oko gospodarskih objekata, kanali, rubovi cesta, ograde, oko dalekovoda , groblja i dr.) leđnim prskalicama za suzbijanje jednogodišnjih korova rabi se 1 % koncentracija a višegodišnjih 2 % (100 odnosno 200 ml. pripravka u 10 l. vode).